Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem „Schody zewnętrzne z kamienia”, który mamy nadzieję, dostarczy Państwu cennych informacji o zastosowaniu kamienia na schody granitowe. Zapraszamy do lektury.

 

Jaki kamień nadaje się na schody zewnętrzne?
Na okładziny zewnętrzne, a w tym na schody, nadają się przede wszystkim granity. Możemy też do tej grupy zaliczyć piaskowce i wapienie, jednak przy ich zastosowaniu należy pamiętać, że nie są to materiały tak trwałe i odporne na działanie warunków atmosferycznych jak granity.

 

Jaki kamień zdecydowanie nie nadaje się na schody zewnętrzne?
W naszym klimacie na wszelkie prace zewnętrzne nie polecamy stosowania marmurów i trawertynów.

 

Jaka powinna być powierzchnia schodów zewnętrznych?
Zewnętrzne okładziny schodów wykonujemy w powierzchni tzw. antypoślizgowej czyli chropowatej. Do wyboru mamy dwa podstawowe rodzaje wykończeń powierzchni tzw. płomień lub piasek.

 

Co to jest powierzchnia płomieniowana?
Powierzchnia płomieniowana jest to rodzaj antypoślizgowej powierzchni kamienia. Mieszanka gazu i tlenu podgrzewa powierzchnię kamienia, powodując jej celowe i zamierzone odpryskiwanie. W ten sposób otrzymuje się nierówności zabezpieczające przed poślizgnięciem. Z uwagi na znaczną ingerencję w powierzchnię, nie każdy kamień i nie każdą grubość można poddać temu procesowi. Granity o słabszej strukturze czy w grubości 2 cm mogą ulec pęknięciu, zaś granity żółte w wyniku działania temperatury utleniają żelazo, zmieniając przy tym kolor na różowy. Mimo ryzyka uszkodzenia kamienia, jest to zapewne najlepsze antypoślizgowe wykończenie. Ma on jednak i wadę – jest to zarazem najtrudniejsza powierzchnia w utrzymaniu czystości.

 

Co to jest powierzchnia piaskowana?
Powierzchnia piaskowana to rodzaj powierzchni antypoślizgowej kamienia uzyskiwana w drodze mechanicznego działania (np: uderzeń piasku o powierzchnię kamienia). Proces ten, dzięki temu, że jest bardziej przewidywalny i mniej „agresywny” od płomieniowania, polecany jest przede wszystkim dla materiałów o słabszej strukturze lub tych w grubości 2 cm.

 

Czy okładzinę schodów zewnętrznych można wykonać w strukturze polerowanej?
Nasza firma z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników nie podejmuje się realizacji zewnętrznych okładzin tj. stopnie, chodniki, tarasy w wykończeniu polerowanym. Nie jesteśmy też zwolennikami tezy, że powierzchnia polerowana jest dozwolona w sytuacji, gdy stosuje się zabezpieczenie antypoślizgowe w postaci pasków groszkowanych czy gumowych wkładek.

 

Czy powierzchnia antypoślizgowa (płomieniowana lub piaskowana) ma wpływ na kolor kamienia?
Rodzaj obróbki powierzchni ma duży wpływ na wydobycie koloru z kamienia. Największe nasycenie kolorów jest przy powierzchni polerowanej (tej, która nie nadaje się na okładziny zewnętrzne schodów, chodników, tarasów, a idealnie pasuje do wszelkich zastosowań wewnętrznych).

Najbardziej zniekształcona barwa, matowa i bez wyrazistego koloru, jest przy powierzchni płomieniowanej lub piaskowanej/młotkowanej. Zasadą jest, że im ciemniejszy kamień, tym bardziej traci on swój kolor przy tworzeniu powierzchni antypoślizgowej. Zatem, jeżeli czarny kamień utrzymuje swoją barwę po procesie płomieniowania czy piaskowania, oznacza to, że został on poddany procesowi czernienia lub głębokiej impregnacji, co przekładając na język potoczny oznacza jego „pomalowanie”.

Przykład: granit strzegom polerowany i piaskowany

Granit Strzegom wykończenie powierzchni poler

Granit Strzegom wykończenie powierzchni piasek

 

Co to jest stopień i podstopień?
Stopnień (inaczej nastopnica) jest to poziomy element, na którym stawiamy stopę. Podstopień, jest to element montowany pionowo, a znajdujący się pomiędzy dwoma stopnicami lub stopnicą a posadzką.

 

Jaka powinna być grubość stopni?
Z punktu widzenia kamienia, zewnętrzne schody można wykonać w grubości 2 cm lub 3 cm (należy pamiętać, że grubość 3 cm jest grubością normatywną), przy założeniu, że nie istnieją wskazania do wykorzystania innej grubości. Takimi wskazaniami są np. istniejąca wylewka betonowa, stopnie nierównej szerokości, podstopnice różnej wysokości lub poziom osadzenia drzwi czy konieczność wykonania spadów. Zawsze należy upewnić się u wykonawcy, że wybrana grubość kamienia jest możliwa do zastosowania.

 

Czy jest możliwość wykonania stopni zewnętrznych grubszych niż 3 cm?
Można wykonać stopnie grubsze niż 3 cm poprzez zakup grubszego materiału, co nie we wszystkich typach kamieni jest możliwe.

 

Jaka powinna być grubość podstopnia?
O ile zdarza się, że istnieją wskazania co do grubości kamienia montowanego na nastopnicach czy płytach posadzkowych, o tyle grubość podstopnicy w większości przypadków jest podyktowana względami finansowymi lub wizualnymi.

 

Ile powinny przestawać stopnie względem podstopnia?
Zakłada się, że przewieszenie stopnia względem podstopnia powinno wynosić około 2 cm. Jest to dobre rozwiązanie z uwagi na możliwość nacięcia ewentualnego tzw. kapinosa czyli linii, której zadaniem jest odcięcie kropel wody i ochrona przez zaciekaniem.

 

Jak można wykończyć krawędź stopnia?
O ile przy blatach i parapetach sposób wykończenia widocznych krawędzi jest podyktowany względami estetycznymi, o tyle przy stopniach należy uwzględnić jeszcze czynnik bezpieczeństwa. Z tego powodu, kładziemy duży nacisk, aby widoczne krawędzie, na których stawiana jest stopa, były wykończone w tzw. obróbce standardowej z minimalną fazą góra i dół (patrz dostępne obróbki) lub jeśli wymagane jest zaoblenie stopnia, wystąpiło ono na spodniej krawędzi stopnia (tzw. ćwierćwałek od spodu nie od góry). Wykluczamy wykonanie stopni w wykończeniu ćwierćwałek od góry lub półwałek, za wyjątkiem sytuacji, w których podyktowane jest to wymogami konserwatora zabytków.

 

Co wpływa na cenę schodów z kamienia?
Wpływ na cenę schodów z kamienia mają:
– rodzaj materiału,
– typ materiału,
– grubość kamienia,
– wymiary stopni, przekładające się na metry kwadratowe kamienia, metry bieżące cięcia i metry bieżące obróbki,
– kształt stopni tj. czy stopnie są proste ( tj. czy mają kształt prostokąta), zabiegowe (tj. czy mają kształt trójkąta/trapezu), cz też łukowe (przykłady patrz w dziale „Dostępne wykończenie„,
– sposób obróbki stopnic i podstopni,
– zakres zlecenia (czy tylko dostawa gotowych elementów czy wykonanie kompleksowe od pomiarów przez produkcję po montaż).

 

Czy kształt schodów ma wpływ na cenę stopnic?
Kształt schodów ma istotny wpływ na cenę stopnic i podstopnic z kamienia. Najtańsze w wykonaniu są stopnice tzw. proste, czyli przybierające kształt prostokąta.

Stopnie tzw. zabiegowe czyli przyjmujące kształt trójkąta czy trapezu są droższe od tzw. prostych z uwagi przede wszystkim na ilość materiału jaką trzeba „zużyć” do wyprodukowania gotowego elementu (w takim przypadku metry kwadratowe gotowego wyrobu nie przekładają się na metry kwadratowe zużytego materiału).

Najdroższe w przygotowaniu są stopnie łukowe. W produkcji, oprócz dużych strat na materiale (występujących również w produkcji stopnic zabiegowych), występuje cięcie po łuku, które w naszym zakładzie wykonujemy przy użyciu wysokospecjalistycznej maszyny tnącej kamień wodą, która to maszyna jest w pełni sterowana numerycznie. Wykorzystanie takiej technologii pozwala nam na wycinanie dowolnych kształtów, projektowanych uprzednio w programach graficznych, w tym CAD.

 

W jaki sposób wykończyć schody prze ścianie: cokolikiem czy wangą?
Cokoliki są najprostszym a zarazem najtańszym sposobem wykończenia schodów. Wangi, czyli skośne wykończenie, wymagają większego zaangażowania materiałowego, projektowego oraz większej precyzji przy cięciu oraz montażu. W ślad za tym klient ponosi większe koszty, jednak fakt wykończenia biegu stopni wangami, wymusza na montażystach najwyższą staranność już od chwili rozmierzenia stopni.

 

Czy można samemu zamontować stopnie z kamienia?
Montaż stopni, niezależnie od materiału z jakiego są wykonane, zawsze wymaga fachowej wiedzy i wysokich umiejętności. Jest to jeden z najtrudniejszych elementów i wymaga od osoby montującej uwzględnienia wszystkich okładzin tj. okładziny stopnia i ilości kleju, okładziny podestu plus klej, okładziny podjazdu/chodnika, w taki sposób, aby wysokości podstopni i szerokość stopni była wszędzie równa. Niedopuszczalne jest wykonanie stopni w różnej szerokości czy ich montaż na różnych wysokościach.

 

Na co montować zewnętrzne schody z kamienia?
Stopnie montujemy na klej ściśle przeznaczony do rodzaju kamienia, jego koloru oraz z przeznaczeniem do stosowania na zewnątrz.

 

Czy na wykonane prace kamieniarskie jest gwarancja?
Na wszelkie wykonane przez naszą firmę prace kamieniarskie (montaż) udzielamy 2 lata gwarancji.

 

Czy schody z kamienia trzeba impregnować?
Nie jesteśmy zwolennikami nakładania jakichkolwiek powłok chemicznych na kamień. Nie możemy bowiem dać gwarancji na czas działania impregnatu oraz zapewnić, że po jego nałożeniu barwa kamienia i jego powierzchnia nie ulegnie zmianie. Jesteśmy świadomi, że należymy do grona nielicznych oponentów takich praktyk, a polityka większości firm nakierowana jest na zabezpieczanie powierzchni kamiennych. Bywa jednak bardzo często i tak, że to co tłumaczone jest klientom jako troska o doskonały wygląd kamienia, tak naprawdę zakrywa niedoskonałości w powierzchni kamienia i jego strukturze lub też wyręcza ze stosowania tradycyjnych (mechanicznych) metod obróbki powierzchni.

 

Montaż barierek a schody z kamienia?
Większość firm montujących barierki dysponuje odpowiednią technologią do wycinania otworów w kamieniu. Takie prace są jednak prowadzone na ryzyko wykonawcy i ewentualne uszkodzenia powstałe podczas robienia nawiertów nie wchodzą pod zakres udzielonej gwarancji. Dobrze jest, aby ilość, wielkość i miejsce otworów była znana już na etapie montażu stopnic, wtedy nasza firma wykona je na własne ryzyko.

 

Jaki jest zakres Państwa usług?
Naszej firmie możecie zlecić Państwo zarówno wykonanie gotowych elementów jak i kompleksowe wykonanie prac (od pomiarów, przez projekt i produkcję stopni, po dowóz i montaż). Nie świadczymy usługi pomiarów bez montażu oraz montażu bez usługi pomiarów.

 

Zobacz jeszcze:

Poradnik – schody wewnętrzne z kamienia

Schody na konstrukcjach ażurowych

Prezentacja – schody granitowe i marmurowe – dostępne wykończenia

 

 

 

Nowości i promocje